• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Karanténne opatrenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal Rozhodnutím zo dňa 9.3.2020 karanténne opatrenia s cieľom zamedzenia šírenia infekcie COVID-19, konkrétne - Verejnú vyhlášku ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej: Karanténne opatrenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu

Oznam

Vedenie SBD oznamuje svojim členom a klientom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude SBD v Šamoríne v dňoch od 17.02.2020 do 21.02.2020 zatvorené.

Za porozumenie ďakujeme.

Vianočný pozdrav

Vianočný pozdrav

Oznámenie o čerpaní dovolenky

Vedenie SBD oznamuje svojim členom a klientom, že z dôvodu čerpania dovolenky, bude SBD v Šamoríne v dňoch od 23.12.1019 do 6.1.2020 zatvorené.

Za porozumenie ďakujeme.

Oznam

Vedenie SBD Šamorín oznamuje svojim klientom a členom, že dňa 16.10.2019 (streda) a 18.10.2019 (piatok) nebudú z prevádzkových dôvodov stránkové hodiny.

Za porozumenie ďakujeme.

vedenie SBD