• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Upozornenie

Upozorňujeme klientov, že návšteva SBD za účelom vybavovania svojich požiadaviek  nespadá pod výnimky zo zákazu vychádzania a preto prosíme aby klienti vo vlastnom záujme vybavovali svoje požiadavky buď elektronicky alebo telefonicky.

Vedenie SBD.

Oznámenie

Stavebné bytové družstvo v Šamoríne na základe Uznesenia Vlády SR č. 678/2020, zo dňa 22.10.2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu a zavádza sa čiastočný lockdown na území SR oznamuje nasledovné:

Čítať ďalej: Oznámenie

Oznam

V súvislosti s uznesením vlády čís. 645 o zákaze zhromažďovania sa v počte nad 6 osôb, SBD ruší všetky plánované schôdze vlastníkov až do odvolania.

Odstávka vody

Vážení vlastníci,

Odstávka vody je spôsobená haváriou na mestskom vodovodnom potrubí, vodárenská spoločnosť spolu s MPBH pracujú na odstránení poruchy. Podľa predbežných informácií porucha bude odstránená okolo 12 hod.

Ďakujeme za porozumenie.

Nové opatrenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

vláda SR a ÚVZ pre zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 prijali nové opatrenia  s účinosťou od 1.10.2020. Celé znenie môžete si prečítať po kliknutí na link nižšie: 

Nové opatrenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu covid-19 - od 1.10.2020