• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Velkonočné sviatky

Prajeme Vám príjemné prežitie Veľkonočných sviatkov, plné rodinnej pohody a pevné zdravie!

Kellemes húsvéti ünnepeket, erőt és egészséget kívánunk!

Vedenie SBD v Šamoríne

Dezinfekcia bytových domov

 
Vážení zástupcovia vlastníkov,
  
z dôvodú zamedzenia šírenia epidémie koronavírusu,  si  dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na potrebu dbať o zvýšenú čistotu spoločných priestorov, schodísk, zábradlia, výťahov a kľučiek na vchodových dverách.
 
V rámci pravidelného upratovania schodiska p.Machalová vyššie uvedené predmety dezinfikuje 1 x do týždňa  (u tých, ktorí majú zmluvu s p. Machalovou).

Čítať ďalej: Dezinfekcia bytových domov

POZOR, aktualizovalo sa usmernenie hlavného hygienika SR!

 
Dôležité informácie pre všekých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Oznámenie o zrušení stránkových hodín v súvislosti s koronavírusom

Vážení klienti,

 v súvislosti s epidémiou koronavírusu vedenie SBD s účinnosťou od 16.3.2020 pozastavuje osobné vybavovanie požiadaviek klientov.

Stránkové hodiny sú dočasne zrušené..

Všetky požiadavky budú vybavované výlučne telefonicky a elektronickou poštou, potvrdenia pre kataster budú vybavované na základe predbežnej telefonickej dohody.

 Ďakujeme za porozumenie.

Karanténne opatrenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal Rozhodnutím zo dňa 9.3.2020 karanténne opatrenia s cieľom zamedzenia šírenia infekcie COVID-19, konkrétne - Verejnú vyhlášku ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čítať ďalej: Karanténne opatrenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu