• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Nové opatrenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

vláda SR a ÚVZ pre zamedzenie šírenia koronavírusu COVID-19 prijali nové opatrenia  s účinosťou od 1.10.2020. Celé znenie môžete si prečítať po kliknutí na link nižšie: 

Nové opatrenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu covid-19 - od 1.10.2020

 

Oznam

SBD Šamorín oznamuje svojim členom a klientom, že v pondelok 14.9.2020 bude SBD z dôvodu čerpania dovolenky zatvorené.

 Za porozumenie ďakujeme

vedenie SBD

Oznam

Vedenie SBD oznamuje svojim členom a klientom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude SBD v Šamoríne dňa  31.08.2020 zatvorené.

Za porozumenie ďakujeme.

Upozornenie pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Z dôvodu nejasností, ktoré majú vlastníci bytov a nebytových priestorov pri uhrádzaní mesačných zálohových platieb, upozorňujeme vlastníkov bytov a nebytových priestorov, že § 3b zákona č. 62/2020 Z. z , sa týka len platenia nájomného vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom, pri nájomnom vzťahu podľa nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prenajímateľom a nájomcom

Čítať ďalej: Upozornenie pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oznam o obnove stránkových hodín

SBD oznamuje, že dňom 22.5.2020 obnovuje stránkové hodiny v administratívnej budove družstva.
Žiadame našich klientov, aby pri styku s našimi pracovníčkami dodržiavali ich pokyny týkajúce sa vstupu do budovy, rovnako tak stále platné bezpečnostné opatrenia vlády a do budovy vstupovali s rúškom na tvári. "Opatrenia SBD"

Za porozumenie ďakujeme.