• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Bytový zákon

  • Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP s časovou verziou predpisu účinnej od 01.04.2019 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/182/20190401.html

 

  • Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP s časovou verziou predpisu účinnej od 01.01.2019 do 30.03.2019

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/182/

 

  • Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a NP s časovou verziou predpisu účinnej od
       01.11. 2018 do 31.12.2018:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/182/20181101.html