• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Členovia predstavenstva

Predseda predstavenstva: 

Ing. Janka Bábíčková

Podpredseda SBD:

Dušan Bošanský

Členovia  predstavenstva:

Ing. Zoltán Bankó, Ing. Viktor Matúš, Daniel Valacsay

Ing. Peter Macuška, Robert Árva

Vznik funkcie:

1.7.2021

Spôsob konania v mene družstva:

Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva spolu s riaditeľom alebo podpredseda družstva spolu s riaditeľom. Pre právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda a podpredseda. V prípade neprítomnosti jedného z nich iný člen predstavenstva v poradí určenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. V neprítomnosti oboch iný člen predstavenstva v poradí určenom predstavenstvom. Zastupujúci člen predstavenstva má právomoci vymedzené stanovami družstva.