• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Identifikačné údaje

      Korešpondenčná a fakturačná adresa: 

Stavebné  bytové družstvo v Šamoríne
Kováčska 1159/27, 931 01 Šamorín

Zapísané  v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel:  Dr, Vložka č.: 206/T
Deň zápisu : 01.01.1991
Právna forma : Družstvo

Predmet podnikania (činnosti):
a) správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností,

b) veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
c) sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
d) administratívne služby,
e) prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.

IČO: 00 589 527
DIČ: 2020369648
IČ DPH : SK2020369648