• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

O nás

        
             Stavebné bytové družstvo v Šamoríne (ďalej len „SBD Šamorín“), založené v roku 1991 je profesio-nálna správcovská spoločnosť, zameraná na správu bytových domov a nebytových priestorov, ktorú vykonáva       v súlade so zákonom NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ako aj iných  platných právnych predpisov.
             SBD Šamorín plní všetky zákonom stanovené povinnosti – poistenie zodpovednosti za škodu, odbornú spôsobilosť správcu, riešenie reklamácií, spracováva vyúčtovanie skutočných nákladov bytových domov, disponuje licenciou na profesionálneho správcu a je zapísané v zozname správcov Ministerstva dopravy 
a regionálneho rozvoja SR.
             V súčasnosti SBD Šamorín spravuje viac ako 30 bytových domov v rámci celého Šamorína ale aj blízkeho okolia, čo predstavuje viac ako 1400 bytov a nebytových priestorov. Napriek dlhoročnej          skúsenosti so spravovaním bytových domov sa SBD Šamorín snaží výkon správy neustále zlepšovať a kvalitatívne napredovať.
             Zakladá si na hodnotách, akým sú zodpovednosť, spoľahlivosť, odbornosť, disciplína, otvorenosť 
a čestnosť, bez ktorých nie je možné napredovať.