• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Stanovisko SBD v Šamoríne k upchatiu hniezd dážďovníkov na bytovom dome Hlavná ul. 26 – 30

SBD v Šamoríne, obdržalo sťažnosť vlastníkov bytov v bytovom dome na Hlavnej ul. 26-30, na zapáchajúci vytekajúci kal z hniezd netopierov, umiestnených pod strechou bytového domu.

Vytekaním nečistôt z týchto hniezd dochádza k znečisteniu a poškodeniu fasády, preto je potrebné hniezda pravidelne čistiť.

Po dohode so zástupkyňou vlastníkov, SBD objednalo vyčistenie hniezd netopierov u spoločnosti DERATECO s.r.o., s ktorou doteraz bezproblémovo spolupracovalo pri deratizácii, dezinfekcii, dezinsekcii a iných službách, na ktoré má uvedená spoločnosť oprávnenia.

V žiadnom prípade SBD neobjednalo upchatie hniezd dážďovníkov, umiestnených na opačnej strane bytového domu a za pochybenie zamestnanca spoločnosti DERATECO s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť.

Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí.

Vedenie SBD.

Späť