• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Oznam o zmene údržby výťahov

Vážení klienti,
ako sme Vás už prostredníctvom zástupcov vlastníkov informovali, spoločnosť Németh Lift s.r.o. nám vypovedala zmluvu o servise a údržbe výťahov, výpovedná lehota ktorej uplynie dňa 31.8.2021 o 23:59 hod.
Na základe cenových ponúk od ďalších poskytovateľov týchto služieb, predstavenstvo SBD vybralo fi.H&M Lifts s.r.o., ktorá bude od 1.9.2021 servis a údržbu výťahov vykonávať v tých bytových domoch, kde službu doteraz vykonávala fi.Németh Lift s.r.o.
V záujme zabezpečenia kontinuity v prípade potreby opravy výťahu alebo vyprostenia osôb v zaseknutom výťahu v čo najkratšom čase, fi.H&M Lifts s.r.o. už dnešným dňom na výťahy, ktorých sa to týka, nalepila informačnú ceduľku s telefónnym číslom na nahlásenie poruchy alebo zaseknutia vo výťahu.
Nové telefónne číslo na nahlásenie poruchy výťahu: 0917 963 710.
Späť