• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Oznámenie

Stavebné bytové družstvo v Šamoríne na základe Uznesenia Vlády SR č. 678/2020, zo dňa 22.10.2020, ktorým sa rozširujú opatrenia v rámci vyhláseného núdzového stavu a zavádza sa čiastočný lockdown na území SR oznamuje nasledovné:

 

           - na čo najvyššiu mieru sa obmedzuje styk s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov

           - budú sa riešiť len havarijné a núdzové stavy na bytových domoch,

          -  nebudú sa zvolávať schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov,

          -  nebude sa organizovať písomné hlasovania vyplývajúce z uznesení schôdze vlastníkov a rušia sa už vyhlásené písomné hlasovania až do odvolania.

          V zmysle vyššie uvedeného žiadame ctených klientov, aby  pri vybavovaní svojich požiadaviek uprednostnili mailovú a telefonickú formu komunikácie.

          Prosíme, kontaktujte našich zamestnancov na ich mobilných telefónoch.

         

    Príslušné uznesenie vlády SR tvorí prílohu tohto oznámenia. 

             Za porozumenie ďakujeme a prajeme všetkým našim klientom pevné zdravie!

PrílohaUznesenie vlády z 22.10.2020 - OBMEDZENIA - pandémia.

Späť