• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Dezinfekcia bytových domov

 
Vážení zástupcovia vlastníkov,
  
z dôvodú zamedzenia šírenia epidémie koronavírusu,  si  dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na potrebu dbať o zvýšenú čistotu spoločných priestorov, schodísk, zábradlia, výťahov a kľučiek na vchodových dverách.
 
V rámci pravidelného upratovania schodiska p.Machalová vyššie uvedené predmety dezinfikuje 1 x do týždňa  (u tých, ktorí majú zmluvu s p. Machalovou).
 
SBD zabezpečilo, že zajtrajším dňom, t.j. 25.3.2020,  je možnosť, v prípade záujmu doobjednať si službu každodennej dezinfekcie spoločných priestorov, najmä zábradlia, výťahov a kľučiek na vchodových dverách.
Táto služba je spoplatnená  a p. Machalová bude za obdobie, kedy bude dezinfekcia potrebná a vykonávaná, dvajnásobok sadzby, ktorú účtuje za jeden byt.
To znamená, že ak za upratovanie schodiska mesačne platíte 2,80 Eur za byt, po dobu každodennej dezinfekcie bude bytovému domu fakturovaných 5,60 Eur za byt.
Riadne upratovanie sa bude prevádzať aj naďalej 1 x do týždňa.
 
Doporučujeme preto všetkým zástupcom vlastníkov, aby si odsúhlasili (telefonicky) každodennú dezinfekciu s výborom samosprávy, v prípade aktuálnej situácie epidémie, sú  však oprávnení rozhodnúť za bytový dom aj samotní zástupcovia vlastníkov.
 
Podľa informácie od p.Machalovej, prostriedok na dezinfekciu, ktorý používajú má účinok 24 hodín.
 
Zástupcovia vlastníkov, ktorí sa rozhodnú túto ponuku využiť, nás môžu kontaktovať buď mailom alebo telefonicky na mobilných číslach referentiek SBD. 
 
V prípade, že bytový dom nevyužíva upratovacie služby p. Machalovej,  žiadame zástupcov vlastníkov aby kontaktovali upratovaciu spoločnosť, s ktorou majú zmluvu a dohodli sa s nimi individuálne a žiadali o dezinfekciu spoločných priestorov.
 
Vedenie SBD
 
 
Späť