• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Karanténne opatrenie k zamedzeniu šírenia koronavírusu

Úrad verejného zdravotníctva SR prijal Rozhodnutím zo dňa 9.3.2020 karanténne opatrenia s cieľom zamedzenia šírenia infekcie COVID-19, konkrétne - Verejnú vyhlášku ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 12 ods. 2 písm. b) a f) a § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Vedenie SBD úctivo žiada svojich klientov, aby obmedzili osobné návštevy na SBD na nevyhnutné a všetky záležitosti, ktoré je možné, vybavili telefonicky alebo elektronickou poštou.

Za porozumenie ďakujeme.

Celé znenie vyhlášky si môžete prečítať v súbore pdf: Verejná vyhláška.
Späť