• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Dnešné počasie

 

Cena za stočné od 1. septembra 2019

Vážení odberatelia vody, dávame Vám do pozornosti informáciu o zmene cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0265/2017/V zo dňa 27.11.2017.

ÚRSO rozhodnutím č. 0014/2019/V zo dňa 21.8.2019 stanovil novú maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou tzv. stočné pre regulovaný subjekt Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. na obdobie od 29.11.2017 do 31.12.2021: 

 

Maximálna cena Cena v  bez DPH /m3 Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom 1,0802 1,2962
Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom 0,7550 0,9060
Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,9721 1,1665

 

Táto zmena je účinná od 1. septembra 2019 a v súvislosti so znením rozhodnutia bude ZsVS, a.s. počas nasledovných 30 dní odo dňa účinnosti novej ceny realizovať mimoriadné odpočty meradiel odberných miest so stočným a zrážkovými vodami.

Viac si môžete pozrieť na https://www.zsvs.sk/informacie/cena-za-vodne-a-stocne/,

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0014/2019/V zo dňa 21.8.2019 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.

 

zdroj: Oznam ZsVS, a.s. o zvýšení ceny za stočné

         

Späť

Najbližšie meniny:

včera: Vladislav
dnes: Edita
zajtra: Cyprián