• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Cena za teplo od 1. januára 2019

Vážení odberatelia tepla, oznamujeme Vám, že maximálne ceny tepla na roky 2019 až 2021 pre nášho

dodávateľa tepla t.j. MPBH Šamorín, s.r.o., ktoré boli určené Rozhodnutím ÚRSO č. 0274/2017/T zo dňa 8.12.2016 boli zmenené Rozhodnutím ÚRSO č. 0024/2019/T zo dňa 29.10.2018 a sú účinné od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021:

 

Maximálna cena

variabilná zložka maximálnej ceny tepla

0,0502 €/kWh

fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom pre odberné miesta v meste Šamorín.

142,9829 €/kW

Ceny sú bez DPH.

Úplné znenie rozhodnutia ÚRSO č. 0024/2019/T zo dňa 29.10.2018 je k dispozícii k nahliadnutiu na http://mpbhsamorin.sk/mbphnew/wp-content/uploads/2018/11/0024_2019_T_MPBHSamorin.pdf

Zdroj: MPBH Šamorín s.r.o.

 

 

 

Späť