• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Nové variabilné symboly

Vážení užívatelia bytov a nebytových priestorov, z dôvodu automatizovaného spracovania

platieb v našom novom ekonomickom systéme, Vás chceme požiadať, aby ste pri platbách či už nedoplatkov z vyúčtovania alebo pri zálohových platbách a pod. uvádzali Váš nový variabilný symbol (VS), ktorý je uvedený v záhlaví posledného zálohového predpisu, zaslaného v mesiaci jún 2018. Správnym zadaním VS sa eliminujú problémy pri evidencii a účtovaní Vašich platieb. 

Ďakujeme.  

Váš správca.

Späť