• SBD Šamorín
  • SBD Šamorín

Dnešné počasie

 

Cena za teplo

Vážení odberatelia tepla, dávame Vám do pozornosti informáciu o cenách za teplo:

CENA ZA TEPLO  pre regulovaný subjekt:

MPBH Šamorín, s.r.o.
Veterná 23/D
931 01 Šamorín
IČO: 36 261 611

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) určil na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2021 nasledovné ceny:

 

Maximálna cena

variabilná zložka maximálnej ceny tepla

0,0470 €/kWh

fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom pre odberné miesta v meste Šamorín.

130,1416 €/kW

Úplné znenie rozhodnutia ÚRSO č. 0274/2017/T zo dňa 8.12.2016 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.

Ceny sú bez DPH.

Zdroj: MPBH Šamorín s.r.o.

http://mpbhsamorin.sk/mbphnew/wp-content/uploads/2018/06/0274_2017_T-cenaTepla.pdf

Späť

Najbližšie meniny:

včera: Iveta
dnes: Viliam
zajtra: Vilma